Մեկնություններ Հովելի գրքի վերաբերյալ - Հովելի մարգարեության դասերը

 

Հովելի մարգարեության դասերը.

 

1.      Իր ժողովրդին արթնացնելու համար Աստված կարող է ի գործ դնել իր հայրական գավազանը.

 

2.      Արթնության նախապայմաններն են ճշմարիտ ապաշխարությունը, հավատն առ Աստծու սերն ու ողորմածությունը, Աստծու անվան ու փառքի մեծարման համար միաբան աղոթքն ու օրհնաբանությունը.

 

3.      Եթե Աստծու ժողովրդի չդառնալը կարող է առավել մեծ արհավիրքների պատճառ դառնալ, ապա Նրա երեսը փնտրելը կտանի վերականգման և մեծ օրհնության։

 

4.      Սուրբ Հոգու դարաշրջանում ապրելով՝ բացառիկ գնահատության արժանացնենք Նրա ներբնակության, մատակարարության, ընկերակցության և մտերմության մեծահրաշ շնորհները.

 

5.      Եթե մերժողների համար Տիրոջ օրը դատապարտության օր է, ապա նրա ժողովրդի համար՝ մեր Աստծով կյանքի հավիտենական իմաստավորվածության և պաշտպանվածության, Նրան՝ որպես մեր Օրհնությունների օրհնությունը վայելելու, Նրա հետ փոխներբնակության հավիտենական խորհրդանշան։

 

Comments:

Add comment


Security code
Refresh

Լրացուցիչ տեղեկություն