Մեկնություններ Հովելի գրքի վերաբերյալ

 

Մեկնություններ Հովելի գրքի վերաբերյալ

 

 

 

ա. Հեղինակի մասին.

 

Հեղինակի անունը նշանակում է Տերը (Յահվեն) Աստված է։

 

Հովել մարգարեի վերաբերյալ շատ աղքատիկ տեղեկություններ են հասել։ Նշվում է, որ նա Փաթուելի որդին է (1.1)։

 

բ. Գրքի գրման ժամանակի մասին.

 

Ընդունված է, որ փոքր մարգարեների գրքերի դասավորությունը Աստվածաշնչում նշանակություն ունի նրանց գրման ժամանակի որոշման համար։ Գրքի ժամանակի մասին առաջարկվել են տարբեր տեսակետներ՝ Ք.ծ.ա. IX-II դ.դ. ընկած ժամանակահատվածում։

 

1) Ըստ առաջին տեսակետի՝ գիրքը գրվել է Ք.ծ.ա. IX դարում (Վաղ մինչգերության շրջան, ավելի կոնկրետ՝ յոթնամյա Հովասի թագավորությունից հետո՝ 878-838 Ք.ծ.ա.)՝ ի նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ եբրայական կանոնում Հովելի մարգարեությունը գտնվում է Հովսիայի և Ամովսի մարգարեությունների միջև։ Նաև Տյուրոսի, Սիդոնի, Փղշտիայի, Եգիպտոսի և Եդովմի՝ հնում Իսրայելի թշնամիների մասին հիշատակության հանգամանքը (Հովել 3.4,19).

 

2) Ըստ երկրորդ տեսակետի՝ Ուշ մինչգերության շրջանում (597-587 թ.թ. Ք.ծ.ա.).

 

3) Համաձայն երրորդ տեսակետի՝ Հետգերության շրջանում։

 

 

գ. Գրման նպատակը.

 

1) Գրքի գրման առիթը եղել են 2 բնական աղետները և ռազմական ներխուժման վտանգը Հուդայի երկիր.

 

2) Նշվում են երեք նպատակներ.

 

ա)  Իսրայել ժողովրդին ապաշխարությամբ բերել դեպի Տիրոջը (Հովել 1.14։2.15,16).

 

բ)   Բարձրացնել բարեխոսական աղոթք Աստծու ողորմածության համար (2.12-17).

 

գ)   Հաղորդել Աստծու մարգարեական պատգամը իր ժողովրդին (2.18-3.21)։

 

դ. Բնորոշ գծերը.

 

1) Ազգային աղետները (մորեխի հարձակումը, երաշտն ու սովը, հրդեհները, ռազմական ներխու­ժումը) դիտվում են որպես հոգևոր և բարոյական անկման հետևանք.

 

2) Աստծու կողմից աղետների թույլատվությունը հետապնդում է իր ժողովրդին արթնու­թյան տա­նելու նպատակ.

 

3) Գրքում ներկայացված է Աստծու հետ մտերիմ հարաբե­րու­թյուններ ունեցող բարեխոսի կերպարը.

 

4) Գիրքը պարունակում է Հին կտակարանում ամենահիմնարար մարգարեությունը Սուրբ Հոգու հեղման մասին.

 

ե. Կատարումը Նոր կտակարանում.

 

1) Սուրբ Հոգու հեղման մասին մարգարեությունը (Հովել 2.28-32) մեջբերվում է Պետրոսի կողմից Հոգեգալստի օրը (Գործք.2.16-21).

 

2) Պետրոսը մեջ է բերում նար փրկության համար Տիրոջ անունը կանչելու անհրաժեշ­տու­թյան հատ­վածը (Հովել.2.32։3.14։ Գործք 2.21,37-41)։ Նույն հատվածը հանդիպում ենք նաև Պողոսի մոտ՝ Հռ.10.13.

 

3) Վերջին օրերին կատարվելիք նշանների մասին (Հովել 2.30,31) հիշատակում են Տեր Հիսուսը (Մաթ.24.29), Պետրոս առաքյալը (գործք 2.19,20), ինչպես նաև Հովհաննեսը Պատմոսում (Հայտն.6.12-14).

 

4) Հայտնությունում իր հետագա զարգացումն է գտնում (Հայտն.14.18-20։16.12-16։19.19-21։20.7-9) Հովելի մարգարեությունը Աստծու դատի մասին Հովսափատի ձորում (Հովել 3.2,12-14).

 

5) Սուրբ Հոգու հեղման համեմատումը բերքահավաքի և անձրևների հետ (Հովել 2.23-27), ինչպես նաև նրանցից հետո նկարագրվող երկնային նշանները վերջին ժամանակներում (2.30-32) ցույց են տալիս, որ Սուրբ Հոգու առաջին հեղումը կատարվում է Հոգեգալստի ժամանակ, վերջինը՝ ժամանակների վերջում։

 

զ. Բովանդակությունը.

 

Նախաբան (1.1).

 

1)   Հուդայի աղետները (1.2-20).

 

ա)  Երկրի ամայացումը մորեխի պատճառով (1.2-12).

 

բ)   Մարգարեի կոչը՝ ապաշխարության (1.13,14).

 

գ)   Հարվածի առնչությունը Տիրոջ օրվա հետ (1.15-20).

 

2)   Առավել ծանր պատժի անխուսափելիությունը (2.1-17).

 

ա)  Ավերիչ բանակը (2.1-11).

 

բ)   Համաժողովրդական ապաշխարության կոչ և ազատագրության հույսը (2.12-17).

 

3)   Տիրոջ ապագա օրը (2.18-3.21).

 

ա)  Արթնության մարգարեական խոստումը (2.18-27).

 

բ)   Սուրբ Հոգու հեղման մարգարեական խոստումը (Գործք. 2.28-32).

 

գ)   Դատի և փրկության մասին մարգարեական խոստումը (3.1-21).

 

(1)  Ազգերի համար (3.1-15).

 

(2)  Սիոնի համար (3.16-21).

 

 

Comments:

Add comment


Security code
Refresh

Լրացուցիչ տեղեկություն