«ՔՐԻՍՏՈՆԵԱԿԱՆ ՋԱՏԱԳՈՎՈՒԹՅՈՒՆ» ԿԱՅՔԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆԸ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿ

Լրացուցիչ տեղեկություն